ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ© 

Съдържанието на https://www.pojarogasiteli.bg е собственост на "Смарт Бизнес Офис" ЕООД и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права и от Наказателния кодекс. 

Не ни копирайте. Бъдете креативни!

За нас

Смарт Бизнес Офис ЕООД - официален дистрибутор и оторизиран сервиз на полските пожарогасители Огниохрон

Дейности на компанията:

Дейности на компанията:

 • Продажба и сервиз на пожарогасители.
 • Пожароизвестяване.
 • Пожарогасене.
 • Противопожарно оборудване.
 • Пожароустойчиви врати.
 • Огнезащита на метални конструкции. 
 • Доставка, монтаж и сервиз на пожарни кранове. 
 • Всичко свързано с пожарната безопасност.
 • Аварийни комплекти за автомобили и камиони.
 • Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на стационарни противопожарни системи съдържащи флуросъдържащи парникови газове.
 • Провеждане на обучение, тренировка и изготвяне на план за защита при бетствия по чл.36 на фирми и предприятия.

За Смарт Бизнес Офис ЕООД 

      Ние сме българска бързоразвиваща се компания, специализирана в сервизното обслужване на противопожарни съдове и лидер в продажбата на сертифицирани аксесоари за автомобили, свързани с безопасността на водача и пътниците. Притежаваме разрешително с номер 969 от 28.11.2018 г. издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР. От 15.01.2020 имаме разрешение и за поддржане и обслужване на пожарни системи и съоръжения на територията на цялата страна.

      Смарт Бизнес Офис ЕООД е официален представител за България на полските пожарогасители OGNIOCHRON, сертифицирани от MPA Dresden GmbH, както и на много други европейски компании в областта на безопасноста при пътуване. 

        Предлагаме преносими и мобилни пожарогасители, агрегати и пожарогасителни устройства от 1 кг до 250 кг., както и плаващи моторни помпи.
         Нашите продукти защитават и спасяват собственост, често човешки живот. За това те трябва да бъдат надеждни, лесни за използване и най-вече ефективни. Ние сме наясно с това и знаем как да го постигнем - затова нашите клиенти избират продукти с доказано качество.

       През годините наложихме висок стандарт в изработването на качествени аварийни комплекти, които позволиха на потребителите да се чувстват спокойни и защитени по време на път с автомобилите и плавателните си съдове. Продуктите са ни еталон за естетика и практичност, поради което сме обект на неправомерни имитации и копиране от страна на конкурентни организации. През 2017 и 2018 г. защитихме в Патентно ведомство на Република България редица оригинални дизайни, които пуснахме в серийно производство, като се надяваме през 2022 г. отново да отговорим на високите изсквания на нашите клиенти.

         Благодарим Ви за доверието. Успехът на нашият бизнес е благодарение на Вас.