ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ© 

Съдържанието на https://www.pojarogasiteli.bg е собственост на "Смарт Бизнес Офис" ЕООД и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права и от Наказателния кодекс. 

Не ни копирайте. Бъдете креативни!

Електрически инсталации

Дейности

- Проектиране и инженеринг
- Кабелни трасета СрН и НН
- Трансформаторни постове
- Резервирано захранване с дизел
генератор
- Електроинсталации НН - силови
и осветителни
- Улично и парково осветление
- Мълниезащитни и заземителни
инсталации
- Компютърни мрежи
- Телефонни мрежи
- Телевизионни мрежи
- Видео-домофонни мрежи
СОТ
- Пожароизвестителни
инсталации

Изпълнени обекти