ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ© 

Съдържанието на https://www.pojarogasiteli.bg е собственост на "Смарт Бизнес Офис" ЕООД и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права и от Наказателния кодекс. 

Не ни копирайте. Бъдете креативни!

Разрешителни и сертификати

Сервизно обслужване на противопожарни уреди на територията на цялата страна

Разрешително с номер 969 от 28.11.2018 г. издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на цялата страна

Разрешително с номер 1043 от 15.01.2020 г. издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

Сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуросъдържащи парникови газове 

Разрешително 1824/31.01.2023 г.